Company Name: Shenzhen Juqianjing Model Design Co., Ltd.

Contact: Wei Jianguo

Contact number: 13802237818

Customer Service QQ: 787931176

Company fixed line: 0755-27576166

Company email: juqj@163.com

Address: West 7th Floor, Yuxiang Industrial Park, No. 221, Niucheng Village, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen